Magán szakvélemény

Eseti jellegű szakértői munkáról akkor van szó, ha társaságok vagy magánszemélyek adnak konkrét megbízást egy adott adózási kérdés megválaszolására. A magán szakértő bevonására közjegyzőn keresztül is van lehetőség.

A megbízás

Magánszakértői feladatok elvégzésére jellemzően a következő személyek adhatnak megbízást.

Ügyfél

Társaságok és magánszemélyek

Üzleti partnerek együttesen

Közjegyzők

Közjegyzők, egy vagy több üzleti partner együttes kérésére. A szakértő az Igazságügyi Minisztérium névjegyzékéből kerül kiválasztásra adózási szakértelme (szakterülete), nyelvtudása, területi illetékessége (Budapest, országos) alapján. 

Leggyakrabban…

  • Egy társaság vagy magánszemély magán jellegű megbízást ad az igazságügyi szakértő társaságnak független, hivatalos szakvélemény készítésére egy adott szakkérdésre vagy egy tranzakció adó jellegű konzekvenciáinak leírására
  • Írásos szakvélemény készül, amely megfelel az igazságügyi szakértőkre vonatkozó 2016. évi XXIX. törvény által a szakértői véleményekre vonatkozó követelményeknek (kötött tartalom)
  • A szakértői bizonyítás jelentőségének növekedésével az adózók egyre gyakrabban élnek ezzel a lehetőséggel adóvizsgálatok, adóperek előkészítése során, még a keresetlevél benyújtása előtt, amikor egy szakkérdés megítélésében vélemény különbség van az adózó és az adóellenőrök, adóhatóság között

 

Díjak

  • A megbízó és a szakértő társaság egyedi megállapodása alapján határozzák meg a szakértői vélemény elkészítésének díját

 

  • A díj függ a vizsgálandó tranzakció jellegétől, volumenétől és a vizsgált adókérdés bonyolultságától, a határidőtől, a megvizsgálandó dokumentumok terjedelmétől, nyelvétől