Kirendelés

Amennyiben hatóság rendeli meg a szakértői munkát, kirendeléses szakértésről beszélhetünk.

A kirendeléses megbízás

Kirendelő hatóságok jellemzően a következők lehetnek:

Közigazgatási hatóság

Adóhatóság / NAV pl. adóvizsgálatok kapcsán jegyzőkönyv illetve I. fokú vagy II. fokú határozat meghozatala előtt vagy alapján indult kirendelések. Ilyen esetekben egy – egy vitás adózási szakkérdés vizsgálata a szakértő feladata.

Bíróságok

Törvényszékek, a Kúria a kirendelő szerv leggyakrabban adóperekben, valamint kártalanítás megfizetése iránti peres eljárásokban.

Ügyészség

Nyomozó hatóság

Közjegyzők

Leggyakrabban…

  • Leggyakrabban közigazgatási hatósági ügyekben  van / lehet szerepe egy igazságügyi szakértőnek, (pl. egy adóhatósági vizsgálat során egy igazságügyi adószakértőnek), hiszen a szakértő a bizonyításban működik közre. A hiányzó szakértelmet pótolja.
  • A szakértőt hatósági ügyekben hivatalból rendelhetik ki az érintett hatóságok, amikor különleges szakértelemre van szükség.
  • Írásos szakvélemény készül, amelynek tartalma, részletezettsége törvény által szabályozott.
  • Bírósági tárgyaláson a szakértőnek kérdéseket tehetnek fel az általa vizsgált szakkérdéssel kapcsolatban, amelyre a szakértő válaszol.
  • Lehet olyan eset is, amikor az egyik fél (ügyfél, adózó, peres fél) kérelmére rendeli ki a hatóság a szakértőt. Ez utóbbi esetben pl. a fél (az adózó) a bizonyítás egy eszközeként alkalmazza a szakértőt.
  • Fontos kiemelni, hogy a szakértő személyére a fél is tehet javaslatot (pl. egy adóvizsgálat során az adózó maga is kérheti szakértő kirendelését és személyére – annak adózási szakértelme, nyelvismerete alapján – is tehet javaslatot). Az ügyfél által felkért szakértő szakvéleménye bizonyítékként használható fel akkor is, ha a szakértőt a hatóság nem rendeli ki.
  • Társaságunk leggyakrabban nemzetközi adózást érintő kérdésekben, transzfer ár, társasági adó és áfa kérdésekben működik közre, segíti az ügyek megnyugtató és szakszerű megoldását.

Díjak

Az igazságügyi szakértőkről szóló törvényben meghatározott ügyek esetében (pl. NAV) a szakértő díját az IM rendelet (3/1986. (II. 21.)) szerint állapítja meg. Ennek díja 2019-ben 4.000 Ft + Áfa.

Más esetben (pl. Törvényszéki eljárások) a díjat a szakértő maga állapítja meg.

 Kamarai díjátalány 1.000 Ft/szakvélemény